menu:

Website kzstudio.nl


website

kzstudio

Op de website kzstudio.nl staan diverse tweedimensionale vormexperimenten.

Vierkanten zijn belangrijke en bepalende vormonderdelen in de categorie Squares. In Signs (tekens) zijn de vormen ontleend aan religieuze en hiërarchieke tekens. In Shapes spelen (kleur)vlakken een hoofdrol.

Squares, Signs en Shapes zijn grafische tweedimensionale afbeeldingen. Hierin zijn alleen lengte en breedte aanwezig. De derde dimensie (diepte) ontbreekt.

Als deze website met een smartphone wordt bekeken verschijnt de 'phone-site' van Kunstzyde. Hier zijn verschillende demo's te zien waaronder diverse slideshows en een demo routebeschrijving. Deze demo geeft de wandelroute aan vanaf de locatie waar de smartphone zich bevindt tot aan het Rijksmuseum. Een bezoekje waard!

Ga naar de 'Phone site' van Kunstzyde