menu:

Demo scroll-page

Onder ‘religie’, van het Latijn ‘religare’, dat ‘opnieuw verbinden’ betekent, wordt gewoonlijk één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen, of godheid centraal staat.


Afbeelding II

De afbeelding wordt geladen...

Geloofsbeleving in Portugal. De bevolking van Portugal behoort formeel vrijwel in haar geheel tot de Katholieke Kerk (94%).


Afbeelding III

De afbeelding wordt geladen...

Er zijn drie aartsbisdommen, namelijk Braga, Évora en Lissabon, met respectievelijk acht, twee en acht bisdommen.


Afbeelding IV

De afbeelding wordt geladen...

Het aartsbisdom Braga is het oudste van de drie en zijn verleden gaat terug tot de Romeinse provincie Gallaecia, waarvan Braga de hoofdplaats was.


Afbeelding V

De afbeelding wordt geladen...

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.


Afbeelding VI

De afbeelding wordt geladen...

Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip godsdienst gebruikt (niet alleen geloven in God, maar Hem ook dienen). In polytheïstische religies spreekt men daarentegen over een godendom (ook deze worden overigens vaak gediend, bijvoorbeeld door een offer).


Afbeelding VII

De afbeelding wordt geladen...

Antieke theorieën over woordafleiding (etymologie) zijn echter zelden betrouwbaar. De moderne taalwetenschap leidt 'religio' af van een (niet overgeleverd) werkwoord 'religere', dat zoiets als 'verplichten' moet hebben betekend.


Afbeelding VIII

De afbeelding wordt geladen...

Dat is ook in overeenstemming met de oudst vastgestelde betekenis van 'religio': (het naleven van een) religieuze plicht. De foutieve etymologie van Lactantius als zou 'religie' eigenlijk verwijzen naar een 'verbinding' tussen god(en) en mensen geniet in sommige religieuze kringen nog steeds een - begrijpelijke - populariteit. Voor een dergelijk type verbinding reserveert het Latijn echter het woord coniunctio.


Afbeelding IX

De afbeelding wordt geladen...

Religie kan enerzijds worden gezien als een poging van de mens het universum en zijn bestaan daarin te verklaren en anderzijds als een reactie van de mens op wat hij interpreteert als openbaringen van een hogere macht, mystieke ervaringen of inzichten. In de meeste religies wordt die hogere macht beschouwd als schepper van het universum en in sommige religies als een lagere godheid, de zogeheten Demiurg. Bij het ontbreken van een god of schepper in een religie kent men vaak een onpersoonlijk, onnoembaar beginsel, bijvoorbeeld bij het emanationisme.


Afbeelding X

De afbeelding wordt geladen...

Het overgrote deel van de mensheid is religieus, al dan niet belijdend. Het aantal aanhangers van de diverse wereldreligies verschilt sterk.

afbeeldingen op de website voorbeeld slideshow voorbeeld image-gallery voorbeeld lightboxvoorbeeld scroll page

Als deze website met een smartphone wordt bekeken verschijnt de 'phone-site' van Kunstzyde. Hier zijn verschillende demo's te zien waaronder diverse slideshows en een demo routebeschrijving. Deze demo geeft de wandelroute aan vanaf de locatie waar de smartphone zich bevindt tot aan het Rijksmuseum. Een bezoekje waard!

Ga naar de 'Phone site' van Kunstzyde